donderdag 16 mei 2019

Digitalisering heeft een disruptieve invloed op de verhuurmarkt van bouwmachines... en dat is goed voor de huurder!

Digitalisering heeft sterke invloed op huurmarkt


Digitalisering is ingrijpend. Digitalisering is overal. Digitalisering zal ook op uw werk een grote invloed uitoefenen. Het proces is nu al volop aan de gang en is niet te stoppen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van het BIM. Ook in de machineverhuur en -verkoop zou dit wel eens tot een revolutie kunnen leiden.

We horen het u al denken: in de bouwsector loop het toch zo’n vaart nog niet? Misschien komt het omdat we er dagelijks mee bezig zijn dat we minder snel evoluties in onze dagelijkse bezigheden opmerken, en verloopt de gewenning geleidelijk aan, want de ver­anderingen sijpelen ook bij ons binnen. Het eerder aangehaalde BIM is een goed voorbeeld, maar ook de evolutie van 3D-printen zou iedereen in onze sector toch met argusogen moeten volgen. Maar er is nog een belangrijk deel van onze activiteiten waarbij de disruptie ingrijpend zal zijn: onze kijk op machineaankoop en -verhuur.

EaaS : Equipment-as-a-Service


Pay-per-use. Machines of installaties worden niet verkocht, maar van een echte huur is evenmin sprake. De machine blijft eigendom van de producent, die evenwel een vooraf afgesproken tarief int per gebruik van de machine. Die facturatie per gebruik kan in meerdere vormen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld per gebruiksuur. In de industrie maakt dit soort contracten al een tijd opgang. Een voorbeeld is Atlas Copco. Zij verkopen in dat concept niet langer compressoren met de bijhorende installatie aan hun klanten, maar factureren enkel een maandbedrag in functie van het vermogen van de compressor en het aantal werkuren. De goede werking en het onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van Atlas Copco, zodat de gebruiker zich enkel hoeft te focussen op zijn eigen specialiteit. Een ander bekend voorbeeld is vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce. Ook zij hebben een programma waarbij vliegtuig­bouwers geen motoren kopen, maar het aantal vlieguren betalen. De motor achter die trend is de combinatie van meetsensoren in combinatie met digitali­sering, waardoor het verbruik exact gemeten en gecommuniceerd kan worden.

Wat heeft u erbij te winnen?


Wat is nu het voordeel voor u ten opzichte van een aankoop van diezelfde machine of een traditionele huur, al dan niet met onderhoudscontract?

 1. Een eerste grote voordeel ten opzichte van kopen is het vermijden van een piekinves­tering. Zeker voor kleinere bedrijven kan het bekostigen van een machine een grote impact hebben op de dagelijkse werking.
   
 2. Er is ook de voortdurende garantie dat uw machine voldoet aan alle (milieu)wetgevingen. Bij een aangekocht toestel dient u zelf in te staan voor keuringen, onderhoud en herstellingen.
   
 3. Ten opzichte van huurcontracten heeft EaaS het voordeel dat de prijs fluctueert met het gebruik. Bij traditioneel huren is de huurprijs vast. Of u nu de machine voortdurend gebruikt of die een hele maand laat stilstaan: het bedrag blijft ongewijzigd. Bij EaaS betaalt u een bedrag dat mee evolueert met de gebruiksgraad en dus met uw omzet. Dat geeft meer zekerheid over het binnen de perken houden van uw vaste kosten, ook tijdens periodes waarin het wat minder loopt.
   
 4. Bovendien laat het systeem de producent ook toe om de machineprestaties op te volgen en onderhoud preventief in te plannen. Zo wordt de uptime gegarandeerd, want de producent verliest ook geld als uw machine stilstaat. Ze zullen er met andere woorden alles aan doen om u up-and-running te houden.
   

Smart-Cranes reikt de oplossing


Smart-Cranes is een IoT platform dat werd ontwikkeld voor het monitoren en “bijsturen” van bouwkranen vanop afstand om meer inzicht te krijgen in gebruik en levensduur van de machine en haar onderdelen om zo een veiligere bouwwerf en een vlottere bouwplanning te realiseren, met een minimum aan stilstand en met een predictieve service voor een optimale gebruikservaring.

Door het plaatsen van sensoren en communicatie-modules kunnen de activiteiten van de bouwkraan vanop afstand uitgelezen worden. Deze waarden worden enerzijds via het internet verzonden naar onze server, waar na analyse van de data, een output gegenereerd wordt in de vorm van een online dashboard en een analytisch rapport in PDF, maar anderzijds biedt het aan De Ceuster de mogelijkheid om het gebruik van de bouwkraan "als dienst" aan te bieden : Crane-as-a-Service. Meer info over dit concept vindt u op www.smart-cranes.be

 

Lees ook verder in het artikel van Aannemers Magazine over de digitale disruptie in de verhuurmarkt van bouwmachines