De Ceuster staat, naast het transport bij een huurkraan, ook in voor het transport van eigenaarskranen. Op het einde van een werf, dient uw bouwkraan terug naar stal of naar een volgende werf te worden verhuisd. Hier komt heel van kennis en vakwerk bij kijken om uw machine veilig en schadeloos te vervoeren. Wij hebben hiervoor de juiste professionele vaklui in huis. Wij staan dan ook graag paraat om deze opdracht voor u uit te voeren.

Na een eenvoudig telefoontje naar onze binnendienst, zal onze planning master Bart u de snelst mogelijke oplossing aanreiken. Zoals reeds lang bekend, is de service van De Ceuster veruit de beste op de markt. Profiteer ervan en schakel ons in voor het grote werk!

Transport - De Ceuster vrachtwagens - bouwkraanvervoer

Wij zijn houder van verscheidene vergunningen geldig binnen België, Nederland en Europa om u nog beter te kunnen dienen:

vakbekwaamheid voor wegtransport (vervoer voor derden)
langlopende vergunningen voor uitzonderlijk vervoer

Daar wij reeds jaren ons vak uitoefenen, kunt u er op rekenen dat wij een grondige expertise omtrent dit vakgebied hebben ontwikkeld. Wij beseffen dan ook maar al te goed dat enkel het beste goed genoeg is en zien wij elke opdracht, hoe klein of hoe groot deze ook mag zijn, als een uitdaging voor ons.

Bent u niet helemaal zeker van de situatie ter plaatse? Geen nood. Een geheel vrijblijvende werfinspectie is tevens mogelijk!