Thursday 2 April 2020

Na grondige analyse en een interne oefening hebben we beslist om onze activiteiten terug op te starten vanaf maandag 6 april 2020.

Dit enkel onder strikte voorwaarden op de werven én op onze kantoren. Tot nader order werken wij in beperkte bezetting verder onder gesloten deuren, maar u kan ons steeds bereiken via telefoon of e-mail.

Vragen over transporten : transport@deceuster.be
Vragen over verhuur : verhuur@deceuster.be
Vragen over service en onderhoud : service@deceuster.be

Op de werven vragen wij strikte orde en netheid, voldoende plaats en er mag niemand aanwezig zijn buiten onze mensen, tijdens de uitvoering van de opdracht. We vragen dan ook een duidelijk omschrijving en schets ter verduidelijking van de gevraagde dienst. Hiervoor zijn er noodzakelijke documenten beschikbaar op eenvoudige vraag aan service@deceuster.be.

De planning doet er alles aan op iedereen zo snel mogelijk weer te helpen; vergeef ons eventuele vertraging.

Het is belangrijk dat we nu even stilstaan bij de ernst van de situatie en met z’n allen prioritair aandacht schenken aan de precaire situatie waarin we ons globaal bevinden. Als iedereen doet wat er nodig is, kunnen we samen hopelijk snel een einde brengen aan deze ongeziene situatie.

Wij willen iedereen bedanken voor het getoonde begrip en geduld in deze uitzonderlijke situatie.